Що означають цифри на підшипниках

Позначення російських підшипників

що означають цифри на підшипниках
\ Позначення підшипників \ Позначення російських підшипників

Основне умовне позначення підшипника складається з семи цифр основного умовного позначення (при нульових значеннях цих ознак воно може скорочуватися до 2 знаків) і додаткового позначення, яке розташовується зліва і праворуч від основного. При цьому додаткове позначення, розташоване зліва від основного, завжди відокремлене знаком тире (-), а додаткове позначення, розташоване праворуч завжди починається з будь-якої літери. Читання знаків основного і додаткового позначення проводиться справа наліво.

Схема 1 основного умовного виконання для підшипників з діаметром отвору до 10 мм, крім підшипників з діаметрами отворів 0,6, 1,5 і 2,5 мм, які позначаються через дріб.

 

X XX X X X
розмірна серія (серія ширин або висот), один знак конструктивне виконання, два знака тип підшипника, один знак знак нуль серія діаметрів, один знак діаметр отвору, один знак

Схема 2 основного умовного виконання для підшипників з діаметром отвору від 10 мм і вище, крім підшипників з діаметрами отворів 22, 28, 32 і 500 мм, що позначаються через дріб.

X XX X X XX
розмірна серія (серія ширин або висот), один знак конструктивне виконання, два знака тип підшипника, один знак серія діаметрів, один знак діаметр отвору, два знака; це двозначне число множимо на «5» – отримуємо внутрішній діаметр в мм

Позначення діаметра отвору

Знак, що позначає діаметр отвору схеми 1 з діаметром отвору до 10 мм, має дорівнювати номінальному діаметру отвору, крім підшипників з діаметрами отворів 0,6, 1,5 і 2,5 мм, які позначаються через дріб.

Якщо діаметр отвору підшипника – дробове число, крім величин, перерахованих раніше, то він має позначення діаметра отвору, округлений до цілого числа, в цьому випадку в його умовному позначенні на другому місці повинна стояти цифра 5.

Дворядні сферичні радіальні підшипники з діаметром отвору до 9 мм зберігають умовне позначення по ГОСТ 28428-90 «Підшипники радіальні кулькові сферичні дворядні. Технічні умови”.

Два знака, що позначають діаметр отвору схеми 2 з діаметром отвору від 10 мм до 500 мм, якщо діаметр кратний 5, позначаються часткою від ділення значення діаметра на 5.

Позначення підшипників з діаметром отвору 10, 12, 15 і 17 як 00, 01, 02, 03 відповідно. Якщо діаметр отвору в діапазоні від 10 до 19 мм відрізняється від 10, 12, 15 і 17 мм, то йому присвоюється позначення найближчого з вказаних діаметрів, при цьому на третьому місці основного позначення ставиться цифра 9.

Діаметри отворів 22, 28, 32 і 500 мм позначаються через дріб (наприклад, 602/32 (D = 32 мм)). Діаметри отвору, рівні дробовому або цілому числу, але не кратному 5, позначаються цілим наближеним приватним від ділення значення діаметра на 5.

 

В основний умовне позначення таких підшипників на третьому місці ставиться цифра 9.

На підшипниках, що мають діаметр отвору 500 мм і більше, внутрішній діаметр позначається як номінальний діаметр отвору.

Позначення розмірних серій

Розмірна серія підшипника – поєднання серій діаметрів і ширини (висот), що визначає габаритні розміри підшипника. Для підшипників встановлені наступні серії (ГОСТ 3478-2012 «Підшипники кочення. Приєднувальні розміри»):

 • діаметрів 0, 8, 9, 1, 7, 2, 3, 4, 5;
 • ширин і висот 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Перелік серій діаметрів вказаний в порядку збільшення розміру зовнішнього діаметра підшипника при однаковому внутрішньому діаметрі. Перелік серій ширин або висот вказано в порядку збільшення розміру ширини або висоти.

Серія 0 в позначенні не вказується.

Нестандартні підшипники по внутрішньому діаметру або ширині (висоті) мають позначення серії діаметра 6, 7ілі 8. Серія ширини (висот) в цьому випадку не проставляється.

Позначення типів підшипників

Тип підшипника позначення
кулькові
Кульковий радіальний сферичний 1
Роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами 2
Роликовий радіальний сферичний 3
Роликовий голчастий або з довгими циліндричними роликами 4
Радіальний роликовий з витими роликами 5
Радіально-наполегливий кульковий 6
роликовий конічний 7
Наполегливий або упорно-радіальний кульковий 8
Наполегливий або упорно-радіальний роликовий 9

Позначення конструктивного виконання

Конструктивні виконання для кожного типу підшипників, згідно ГОСТ 3395-89 «Підшипники кочення. Типи і конструктивні виконання », позначають цифрами від 00 до 99.

Знаки додаткового позначення

Зліва від основного позначення ставлять знаки:

1) клас точності по ГОСТ 520-2011 «Підшипники кочення. Загальні технічні умови »в порядку підвищення точності:

 • 0, 6, 5, 4, 2, Т – для кулькових і роликових радіальних і кулькових радіально-наполегливих підшипників;
 • 0, 6, 5, 4, 2 – для наполегливих і наполегливо-радіальних підшипників;
 • 0, 6Х, 6, 5, 4, 2 – для роликових конічних підшипників;
 • додаткові класи точності 8 і 7, які нижче класу точності 0 і виготовляються на замовлення споживачів для застосування в невідповідальних вузлах.

2) група радіального зазору по ГОСТ 24810-2013 (1, 29; для радіально-наполегливих кулькових підшипників позначають ступінь преднатяга 1, 2, 3);

3) момент тертя (1, 29);

4) категорію підшипників (А, В, С).

 

Праворуч від основного позначення ставлять знаки:

1) матеріал деталей підшипників, наприклад:

 • Е – сепаратор з пластичних матеріалів;
 • Ю – деталі підшипників з нержавіючої сталі;
 • Я – підшипники з рідко застосовуваних матеріалів (тверді сплави, скло, кераміка і т. Д.);
 • W – деталі підшипників з вакуумированной стали;
 • А – позначення підшипника підвищеної вантажопідйомності;
 • Х, Х1 – кільця і ​​тіла кочення або тільки кільця (в тому числі одне кільце) з цементованої стали;
 • Р, Р1 – деталі підшипників з теплостійких (швидкорізальних сталей);
 • Г, Г1 – сепаратор з чорних металів;
 • Б, Б1 – сепаратор з безоловяністой бронзи;
 • Д, Д1 – сепаратор алюмінієвого сплаву;
 • Н, Н1 – кільця і ​​тіла кочення або тільки кільця (в тому числі одне кільце) з модифікованою жароміцної сталі (крім підшипників радіальних роликових сферичних дворядних);
 • Е, Е1 – деталі підшипника зі сталі марки ШХ зі спецпрісадкамі (ванадій, кобальт і ін.).

2) конструктивні зміни (наприклад, К – конструктивні зміни деталей підшипників, М – роликові підшипники з модифікованим контактом);

3) вимоги до температури відпустки (Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5);
мастильний матеріал, який закладається в підшипники закритого типу при їх виготовленні (наприклад, С1, С2, С3 і т. д.);

4) вимоги за рівнем вібрації (наприклад, Ш1, Ш2, ШЗ і т. Д.).

маркування підшипників

що означають цифри на підшипниках

Розшифровка маркування підшипників призів будуть найбільш повних відомостей про виріб. Вони закодовані за певними правилами, які регламентує ГОСТ 3189-89, а також міжнародні стандарти. Такого роду відомості необхідні для коректного використання підшипників в промисловому обладнанні, яке має окремі специфікаціями.

Всього існує дві системи маркування для цих виробів: вітчизняна, яка була введена в роботу ще за часів СРСР, і міжнародна. Плутати два цих принципу маркувань не варто, так як в противному випадку можна купити або встановити виріб абсолютно відмінне від необхідного.

 

Поряд з цим існує позначення підшипників за допомогою його індивідуального номера, які також розшифровується на основі діючих ГОСТів. Тут же варто відзначити, що окремими правилами підпорядковуються позначення цих виробів на складальних кресленнях.

Розшифровка підшипників, маркованих по вітчизняній системі

Маркування підшипників кочення регламентується ГОСТ 3189-89, 520, 24810 і іншими стандартизаційних документами. На їх підставі присвоюється буквене і цифрове позначення для конкретного параметра, який відбивається в номері.

Маркування підшипників включає в себе кілька основних частин:

 • основне умовне позначення, яке включає в себе до семи цифр (якщо якісь критерії є нульовими, то ця частина може скоротитися до 2 символів);
 • префікс, або додаткові знаки з лівого боку від основного умовного позначення;
 • суфікс, або додаткові знаки з правого боку.

Варто відзначити, що префікс в будь-якому випадку відділений від основного умовного позначення знаком дефіса, а суфікс завжди починається з букви.

Як приклад, можна використовувати таке маркування підшипника: 6-42205 А1Е1УШ1. В цьому випадку “6” – це префікс, що позначає клас точності підшипника, “42205” – його основне умовне позначення, “А1Е1УШ1” – суфікс.

Читання маркування проводиться по напряму справа наліво. Все тим же ГОСТ 3189-89 пред’являються високі вимоги до нанесення подібних позначень. Вони обов’язково повинні бути чіткими і розбірливими. Нанесення маркування допускається тільки тим способом, який не викликає корозію металу і не порушує технічних вимог і норм точності.

 

Основне умовне позначення

Інформація найбільш важлива для коректного використання вироби закладена в його номері, який починається після дефіса.

Основне умовне позначення будується за наступною схемою:
Х (5) ХХ (4) Х (3) 0Х (2) Х (1).

У цій конструкції елементи позначають наступне: Х (1) – діаметр отвору; Х (2) – позначення розміру серій; Х (3) – тип підшипника; ХХ (4) – конструктивне виконання вироби;

Х (5) – розмірна серія.

Діаметр отвору відповідає фізичному обсягу цього параметра. Якщо він більше 10, то цей елемент маркування буде складатися з 2 цифр, але в такому випадку “0” буде відсутній.

У тому випадку, якщо цей параметр являє собою дробову величину, то вона округлюється до одиниці. В такому випадку на другому місці в маркуванні ставиться цифра “5”.

Другий елемент номера підшипників відображає розмір серій, який являє собою поєднання серій діаметрів і ширини (в деяких випадках висот). Воно визначає габарити і підсумкові розміри вироби.

Третя частина маркування, яка відповідає за позначення типу підшипника. Він має цифрове позначення в діапазоні від 0 до 9. Точну класифікацію типів можна дізнатися зі спеціальної таблиці маркування підшипників кочення.

Четвертий елемент конструкції основного умовного позначення визначає конструктивний вигляд виробу. Це код включає в себе дві цифри в діапазоні від 00 до 99. Регулює головні конструктивні різновиди цих виробів, такий документ як ГОСТ 3395-89.

У такій частині маркування, як основне умовне позначення виробу можуть опускатися наступні параметри, якщо вони мають нульовий значення:

 • позначення серії ширин;
 • конструктивна різновид;
 • тип вироби.

Існує безліч умовних позначень для розшифровки кожного елемента основного умовного позначення. Вони регламентуються ГОСТами і відображаються у вигляді спеціальних таблиць і списків. Таким чином, можна отримати повні відомості про підшипнику за номером його основного умовного позначення, а також маркування префікса і суфікса.

префікс

Ліва частина маркування, перед знаком дефіса включає в себе інформацію про додаткові технічні вимоги вироби. До таких належать:

 • категорія підшипника;
 • момент тертя;
 • група радіального зазору.

Категорія вироби може мати позначення у вигляді букви A, B, C. Перші дві позначають наявність у вироби особливих технічних вимог. Вони відображаються в спеціальній документації до підшипника. Категорія С не проставляється на виробах такого роду. Ті цифри, які стоять перед літерним позначенням категорії підшипника позначають конкретний вид додаткових технічних вимог.

 

Момент тертя позначаються за допомогою цифр. Вони проставляються на виріб відповідно до норми цього показника для конкретного підшипника.

Група радіального зазору також має цифрове позначення. Їх вживання по відношенню до різних видів виробів регламентує ГОСТ 24810.

суфікс

Велика кількість корисної і важливої ​​інформації про характеристики вироби містить та частина його маркування, яка починається з букви і стоїть з правого боку від основного умовного позначення.

Суфікс містить в собі такі відомості:

 • матеріал деталей;
 • температура відпустки;
 • мастильний матеріал;
 • конструктивні зміни;
 • вимоги до рівня вібрації.

Кожен з цих параметрів починається з певної літери, після якої йде цифра відповідає номеру виконання. Буквені позначення регулюють такі стандартизаційних документи як ГОСТ 5721, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 7872.

У суфіксі позначаються параметри вироби мають наступні літерні символи:

 • А – означає виріб з підвищеною вантажопідйомністю;
 • К – використовується для позначення конструктивних змін підшипника;
 • Т – позначає спеціальні вимоги щодо температури відпустки деталей;
 • Ш – використовується для позначення спеціальних вимог вироби за рівнем вібрації;
 • У – позначає додаткові вимоги до виробу щодо шорсткості поверхонь інших деталей, радіальному зазору, монтажної висоті, а також покриттю деталей;
 • М – використовується для позначення роликів зі зміненим профілем.

Окремі буквені позначення є у такого параметра, як тип деталі. Тут вказуються такі параметри.

 • Ю – маркування, яка говорить про те, що всі деталі вироби (або їх частину) виконані з стійкою до корозії (нержавіючої) сталі.
 • Х – говорить про використання у виробі цементуючою стали.
 • Р – швидкоріжуча сталь, її ще називають теплостійкою.
 • Г – означає, що сепаратор підшипника виконаний з чорних металів.
 • Б – також відноситься до матеріалу виготовлення сепаратора. Каже про використання безоловяністой бронзи.
 • Д – означає алюмінієвий сплав застосовується для сепаратора.
 • Е – говорить про те, що в сепараторі використовувалися для виготовлення пластичні маси.
 • Л – означає використання латуні при виготовленні сепаратора.
 • Я – використовується для позначення того, що у виробі використовувалися рідко вживані матеріали. Такими можуть бути сплави скла, або кераміки.
 • Н – означає використання спеціальної сталі, яка змінена для того, щоб мати жароміцні характеристики.
 • З – ця буква означає застосування спеціальної сталі з легуючими добавками.

 

Такі основні характеристики, які знаходять відображення в суфіксі маркування підшипника. Вони надають найбільш докладну інформацію про матеріал, який використовувався для вироби, його конструктивні особливості та умови використання.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *