Вібрація як шкідливий виробничий фактор

Все про індивідуальні засоби захисту, методи та заходи щодо захисту від вібрацій

вібрація як шкідливий виробничий фактор

Якщо працівники схильні до дії надмірної вібрації, то роботодавець зобов’язаний вжити необхідних дії щодо зниження або повного усунення ризику розвитку профзахворювань. Для цього застосовують засоби захисту від вібрації, що зменшують навантаження шкідливих умов на робочому місці. Нижче розглянуто, як можна ідентифікувати її рівень і оцінити ступінь ризику, щоб запобігти потенційній небезпеці.

види вібрацій

Вібрація може впливати на виробничих робітників, водіїв і супроводжуючих різні види транспорту.

 

За способом передачі дії вібрації може бути загальним або локальним.

До відома! Загальна дія на тіло працівника здійснюється через контакт з опорними поверхнями. Наприклад, через ступні при стоячому положенні, сідниці при сидячому, через потилицю і спину лежачого.

види вібрації

Загальну вібрацію поділяють на три категорії:

 • 1-я категорія включає вібраційний вплив ж / д транспорту, літаків, наземних транспортних засобів, спецтехніки. До них відносяться трактори, вантажівки, снігоочисники, сільгоспмашини та ін .;
 • 2-я категорія передається від машин, що рухаються по поверхнях виробничої території. Це шахтні навантажувачі, будівельна спецтехніка і виробничий транспорт;
 • 3-ю категорію виходить від стаціонарних машин.

Місцевий вплив на організм робітника може надаватися через руки або ступні, що контактують з інструментом або вібруючими елементами конструкцій. Локальна вібрація виходить від багатьох видів виробничого устаткування:

 • металообробних і деревообробних верстатів;
 • ковальського обладнання;
 • насосних і бурових агрегатів;
 • електричних машин і установок;
 • сільськогосподарських приладів і установок.

Зверніть увагу! Крім робочої зони, вібраційний вплив може відчуватися співробітниками складських та інших приміщень виробничої будівлі.

Виробничий шум і вібрація: охорона праці

джерело: https://s-tehnika.com.ua/wp-content/uploads/d64893274f359df6aae09597eb6e8713-400x267.jpg" alt="вібрація як шкідливий виробничий фактор" width="400" height="267" class="alignleft size-medium">

МІНІСТЕРСТВО ОБОРАЗОВАНІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

філія в м Барнаулі

Кафедра економіки, менеджменту і маркетингу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

 

Варіант № 1

Виконавець: Неласих Тетяна Миколаївна

Спеціальність: Фінанси та Кредит

Група: 3ФКп-6

№ залікової книжки: 07ФФД41 041

Керівник: Нікітіна О.Л.

Барнаул

2009

Вступ

Питання 1. Групи небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища. Характер і наслідки впливу. методи захисту

Питання 2. Опишіть і проаналізуйте 1-2 події, пов’язані з соціально-економічними загрозами діяльності підприємства, фірми (підприємця).

Наведіть перелік внутрішніх і зовнішніх загроз діяльності підприємця

тести

Список літератури

Вступ

Велику частину часу активної життєдіяльності людини займає цілеспрямована професійна робота, яка здійснюється в умовах виробничого середовища, яка при недотриманні прийнятих нормативних вимог може несприятливо вплинути на його працездатність і здоров’я.

Важливим моментом в комплексі заходів спрямованих на вдосконалення умов праці є заходи з охорони праці. Цим питанням з кожним роком приділяється все більша увага, тому що

турбота про здоров’я людини стала не тільки справою державної ваги, але і елементом конкуренції роботодавців в питанні залучення кадрів.

Для успішного втілення в життя всіх заходів з охорони праці необхідні знання в області фізіології праці, які дозволяють правильно організувати процес трудової діяльності людини.

Питання 1. Групи небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища. Характер і наслідки впливу. методи захисту

Виробниче середовище  – це частина середовища проживання людини, що включає природно-кліматичні чинники і фактори, пов’язані з професійною діяльністю (шум, вібрація, токсичні пари, гази, пил, іонізуючі випромінювання тощо.), Звані шкідливими і небезпечними.

Відновлювальні засоби після напруженої розумової і виробничої діяльності

відновлення після напруженої розумової і виробничої діяльності 3. Характеристика засобів і методів – введення постійним струмом в організм людини лікарських речовин через неушкоджену шкіру і втомою після важкого розумової та фізичної праці, поліпшення самопочуття і фізичного розвитку функціональні ланки організму – рухову середу, нервові процеси, обмін речовин і

 

Шкідливий виробничий фактор  – виробничий фактор, вплив якого на працюючого, в певних умовах, призводить до захворювання або зниження працездатності.

Шкідливі виробничі фактори :

– несприятливі метеорологічні умови;

– запиленість і загазованість повітряного середовища;

– висока вологість і швидкість руху повітря;

– вплив шуму, інфра-та ультразвуку, вібрації;

– наявність електромагнітних полів, лазерного і іонізуючого випромінювання здійснюватиме.

Небезпечний виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого на працюючого, в певних умовах, призводить до травми або іншого раптового погіршення здоров’я.

Небезпечні виробничі фактори :

– електричний струм певної сили;

– розпечені тіла;

– можливість падіння з висоти людини або різних предметів;

– обладнання, що працює під тиском вище атмосферного;

– рухомі машини і механізми, що переміщуються вантажі, і т. Д.

Шкідливий виробничий фактор, в залежності від інтенсивності і тривалості впливу, може стати небезпечним.

Згідно «ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ небезпечні і шкідливі виробничі фактори (ОВПФ) поділяються на:

1) фізичні – електричний струм, підвищений шум, підвищена вібрація, знижена (підвищена) температура і ін .;

2) хімічні – шкідливі для людини речовини, що підрозділяються за характером впливу (токсичні, дратівливі, канцерогенні, мутагенні і ін.) І шляхи проникнення в організм людини (органи дихання, шкірні покриви і слизові оболонки, шлунково-кишковий тракт);

3) біологічні – патогенні мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності;

1. Небезпека ураження електричним струмом

впливу на людей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей; Дати визначення термінам «небезпечний виробничий фактор», «Шкідливий виробничий фактор» наведіть приклади. Небезпечним виробничим фактором (ОПФ) називається такий виробничий фактор, вплив

 

4) психофізіологічні – фізичні та емоційні перевантаження, розумове перенапруження, монотонність праці та ін.

За характером впливу на людину ОВПФ можуть бути пов’язаними з трудовим процесом або з впливом навколишнього середовища.

Вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів на людину можна послабити або виключити нормальної організацією робочих місць, вдосконаленням технологічних процесів, застосуванням колективних і (або) індивідуальних засобів захисту та ін.

1. Розглянемо основні види фізичних факторів .

Електричний струм

При експлуатації і ремонту електричного обладнання та мереж людина може виявитися в зоні дії електричного поля, в безпосередньому зіткненні з знаходяться під напругою провідниками електричного струму. В результаті проходження струму через організм людини може відбутися порушення його життєвих функцій. Смертельно небезпечним для життя людини вважають ток, величина якого перевищує 0,05 А, струм менш 0,05 А – безпечний (до 1000 В).

Електричний струм, проходячи через тіло людини, може надати біологічне, теплове, хімічне та механічне дію.

Біологічна дія полягає в здатності електричного струму дратувати і порушувати тканини організму, теплове – викликати опіки тіла, хімічне – викликати електроліз крові, а механічне – виробляти розрив тканин.

Тяжкість ураження електричним струмом залежить від ряду факторів: значень сили струму, напруги дотику, електричного опору тіла людини і тривалості протікання через нього струму, індивідуальних властивостей людини і навколишнього середовища.

Методи захисту. З метою попередження уражень електричним струмом до роботи повинні допускатися тільки особи, що добре вивчили основні правила з техніки безпеки.

Відповідно до правил електробезпеки в службовому приміщенні повинен здійснюватися постійний контроль стану електропроводки, запобіжних щитів, шнурів, за допомогою яких включаються в електромережу комп’ютери, освітлювальні прилади, інші електроприлади, повинні застосовуватися захисні заземлення (ГОСТ 12.1.030-81).

016_Человек. Його будова. тонкий Світ

) Живі люди «На цей раз я потрапив в лікарняну палату, заставлену приладами для підтримки життя та іншим обладнанням. На піднявся з ліжка. На ЕЕГ відбилося зміщення високочастотних коливань в правій півкулі і низькочастотних показників роботи лівої потиличної починалося на рівні пояса Монро. Через цих коливань повітря верхня половина тіла Монро здавалася розмитою, хоча нижня

 

Шум, ультразвук, інфразвук, вібрація

Експлуатація промислового обладнання супроводжується значним шумом і вібраціями, негативно впливають на стан здоров’я працюючих. З точки зору безпеки праці, шум і вібрація, а так жеінфразвуковие і ультразвукові коливання – одні з найбільш поширених шкідливих факторів виробництва, які за певних умов можуть виступати як небезпечні.

Шумом є різні звуки, що заважають нормальній діяльності людини, що викликають неприємні відчуття і що роблять шкідливий вплив на організм людини. Звукові коливання, що сприймаються органами слуху людини, є механічними коливаннями, що поширюються в пружному середовищі (твердої, рідкої або газоподібної).

Людське вухо сприймає чутні коливання, що лежать в межах від 20 до 20 000 Гц. Ультразвук являє собою механічні коливання пружного середовища частотою 20 кГц і вище. Інфразвук  – механічні коливання пружного середовища частотою менше 20 Гц.

Інфразвук негативно впливає на органи слуху, викликаючи стомлення, відчуття страху, головні болі і запаморочення, а також знижує гостроту зору. Особливо несприятливо вплив на організм людини інфразвукових коливань з частотою 4-12 Гц.

Шкідливий вплив ультразвуку на організм людини виражається в порушенні діяльності нервової системи, зниження больової чутливості, зміні судинного тиску, а також складу і властивостей крові.

Вібрація  – сукупність механічних коливань. Основними причинами вібрації є неврівноважені сили нерішучих або обертових частин машин, обладнання.

Під дією вібрації знижується гострота зору, температурна чутливість, з’являється дратівливість, головні болі, погіршується увага, пам’ять, сон, збільшується ймовірність захворювання неврозами, гіпертонією, шлунковими хворобами і т. Д.

Крім того, можливий негативний вплив вібрації на кістки і суглоби.

 

Тема 1.1. Трудова діяльність людини

фізичного, психічного і соціального благополуччя людини ». Нещасний випадок на виробництві – це випадок впливу на працівника небезпечного виробничого фактора при виконанні ним трудових обов’язків його існування. Всі види діяльності мають ознаки «праці», що відрізняють людину від тварини. Праця як доцільна діяльність людини почався з виготовлення знарядь праці

В якості захисту від шуму, звуку, вібрації слід застосовувати нормування ( «стелі» гучності повинні бути занижені); деякі технічні тонкощі: звукоізоляцію, віброізоляцію, звуко- і вібропоглощеніе, спеціальні глушники аеродинамічного шуму, звуко- і виброизолирующие і перепони, застосування вібробезпечних машин (ГОСТ 12.1.012-90), засоби індивідуального захисту (навушники, протишумні каски, шоломи, спеціальна протишумні одяг).

2. Хімічні фактори:

Шкідливі і небезпечні хімічні речовини

Хімічні речовини діляться на тверді отрути (свинець Pb, миш’як Sn, деякі види фарб) і рідкі та газоподібні отрути (оксид вуглецю, бензин, бензол, сірководень, ацетилен, спирти, ефір).

джерело: https://s-tehnika.com.ua/wp-content/uploads/a606b3bca003179da04bec648b7e9825-400x268.jpg" alt="вібрація як шкідливий виробничий фактор" width="400" height="268" class="alignleft size-medium">

Хоча кожному громадянину, відповідно до Конституції РФ, гарантується право на безпечну працю, в деяких сферах діяльності подібні умови надані бути не можуть.

Це пов’язано з наявністю на робочому місці шкідливих факторів, вплив яких на співробітників є особливістю діяльності.

Варто більш детально розглянути дані фактори, в тому числі і на прикладі окремих професій, а також визначити їх вплив на організм людини.

 

Законодавство

Регулювання трудової сфери в питаннях наявності шкідливих виробничих факторів і компенсації працівникам за це здійснюється деякими нормативними актами, а саме:

 1. Трудовим кодексом РФ. Зокрема, в цьому документі встановлено в якості обов’язкової процедури проходження підлеглими, що працюють у шкідливих умовах, медоглядів (ст. 69, 212, 213, 266, 328).
 2. Галузевими документами, розробленими і затвердженими для різних сфер діяльності.
 3. Наказом Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку РФ від 12 квітня 2011 N 302Н «Про затвердження переліків шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів і робіт, при виконанні яких проводяться обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди (обстеження), та Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці ».

ЦЕ ЦІКАВО:

Аналіз управління безпекою праці на підприємстві

1.1 Шум як шкідливий виробничий фактор

Розберемо окремі виробничі фактори. ШУМ відноситься до шкідливих факторів виробництва; як і ЗВУК, виникає при механічних коливаннях у твердих, рідких і газоподібних середовищах. Шумом є різні звуки

Аналіз управління безпекою праці на підприємстві

1.2 Токсичні речовини як шкідливий виробничий фактор

Хімічні речовини діляться на тверді отрути: – свинець Pb; – миш’як Sn; – деякі види фарб. Рідкі й газоподібні отрути: – оксид вуглецю; – бензин; – бензол; – сірководень; – ацетилен; – спирти; – ефір і ін

Атестація робочих місць за умовами праці

1.3 Вібрація

Вібрація – малі механічні коливання, що виникають в пружних тілах або тілах, що знаходяться під впливом змінного фізичного поля

Класифікація умов праці та їх експертиза

4 Визначення основних понять: робоче місце, шкідливий виробничий фактор, шкідливі умови праці, безпечні умови праці, гігієнічні нормативи умов праці, професійний ризик, управління професійним ризиком

працю сертифікацій державний охорона Основні терміни і поняття в системі охорони праці та безпеки життєдіяльності відображені в статті 209 Трудового кодексу РФ «Терміни та визначення» і коментарями до неї

10. Виробничий контроль

Юридичні особи та індивідуальні підприємці, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами

Забезпечення безпеки праці на ВАТ «Північні магістральні нафтопроводи»

f2.1.4 Виробничий шум

Шум визначають як сукупність апериодических звуків різної інтенсивності і частоти. Навколишні людини шуми мають різну інтенсивність, дБА

Організація робочого місця і праці столяра

3) виробничий шум;

Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори

3. Виробничий шум

Інтенсивне вплив шуму на організм людини несприятливо впливає на перебіг нервових процесів, сприяє розвитку втоми, змін в серцево-судинній системі і появи шумовий патології

Основні виробничі небезпечні і шкідливі фактори, що впливають на програміста

2.4 Шум і вібрація

Шум є сукупністю звуків різної частоти, інтенсивності і тривалості. Високий рівень шуму, створюваний друкованими пристроями, розмножувальної технікою, обладнанням для кондиціонування повітря

Охорона праці на теплопостачальних підприємствах

1.2.1 Виробничий шум

Шум, як специфічна форма звуку – сукупність звуків, несприятливо впливають на організм людини. Шум утрудняє здатність працівника працювати нормально, розмовляти або відпочивати. Від нього настає швидка стомлюваність

Оцінка умов праці на робочому місці інженера-механіка в лабораторії вібродіагностики

f1.1.2 Виробничий шум

Шумом називають всякий небажаний звук. Тривала дія інтенсивного шуму (вище 80 дБА) на людину призводить до часткової або повної втрати слуху

Виробнича безпека. Прилади хімічної розвідки

2. Виробничий шум

Шум як гігієнічний фактор – це сукупність звуків різної частоти та інтенсивності, які сприймаються органами слуху людини і викликають неприємне суб’єктивне відчуття

Травматизм в будівельній галузі (на прикладі ЗАТ «Дон-Строй»)

f2.2 Виробничий процес ЗАТ «Дон-строй»

ЗАТ «Дон-Строй» має в своєму розпорядженні виробничим майданчиком, яка відповідає таким вимогам: транспортна доступність, як для вантажного, так і для легкового автотранспорту, максимальна близькість до великих населених пунктів

Поліпшення санітарно-гігієнічних умов в палітурній цеху друкарні

f2.4 Виробничий шум і його вплив на людину

У різних галузях економіки, на підприємствах фірмах є джерела шуму – це обладнання, машини, робота яких супроводжується шумом, людські потоки. Постійно перебуває в цих умовах персонал, робочі

джерело: https://trud.bobrodobro.ru/559

Вібрація на робочому місці: вимірювання і вплив на працівника

Вібрація являє собою один з виробничих факторів, які при перевищенні певного рівня можуть мати серйозний негативний вплив на здоров’я працівника.

При цьому, однак, вібрація – це дуже поширене явище на самих різних типах виробництв.

Тому для роботодавця вкрай важливим є визначення дійсного рівня вібрації на робочих місцях співробітників з тим, щоб встановити, які саме заходи слід вжити для зниження інтенсивності її впливу.

Нормовані види вібрації

Як і інші виробничі фактори, які становлять потенційну небезпеку для людей, що працюють під їх впливом, допустимий рівень вібрації на виробництві в нашій країні регулюється законодавчо.

Зокрема, основним нормативно-правовим актом, що встановлює ключові нормативи в цій сфері, є санітарні норми СН 2.2.4 / 2.1.8.566-96 «Виробнича вібрація, вібрація в приміщеннях житлових і громадських будівель».

Цей документ виділяє кілька підстав для класифікації типів вібрації.

За типом передачі по джерелу За спрямованості імпульсу по ширині спектра По складу діючих частот За тривалістю дії

Загальна, через тіло при сидінні або стоянні Локальна, від механічних інструментів з ручним використанням Локальна по осях узкополосная Низькі частоти (1-4 Гц для загальних, 8-16 Гц для локальних коливань) Постійна
Локальна, від немеханічного інструменту з ручним використанням
I категорії, транспортна при пересуванні Середні частоти (8-16 Гц для загальних, 31,5-63 Гц для локальних коливань)
Локальна, через руки, торкаються до джерела II категорії, транспортно-технологічна при роботі з пересуванням Загальна по осях широкосмугова тимчасова
III категорії, технологічна при роботі з обладнанням Високі частоти (31,5-63 Гц для загальних, 125-1000 Гц для локальних коливань)
Загальна в житлових будинках від зовнішнього середовища
Загальна в житлових будинках від внутрішніх мереж і обладнання

Вимірювання вібрації

Для кожного з типів вібрації встановлюється власний рівень максимальних допустимих значень в залежності від типу вимірювання, який необхідно використовувати в кожному конкретному випадку. Зокрема, на практиці для встановлення фактичної інтенсивності вібрації на робочому місці застосовуються такі типи вимірювань:

 • гігієнічний визначення рівня вібрації, що встановлює наявність або відсутність шкідливого впливу даного чинника на здоров’я працівників;
 • частотне дослідження, що визначає нормативні рівні віброшвидкості і віброприскорення;
 • визначення допустимого частотного діапазону на підставі частот для октавних смуг;
 • інтегральний аналіз, що застосовує кориговані показники виброскорости і віброприскорення.

Всі перераховані види вимірювань проводяться спеціалізованими організаціями, які мають відповідне обладнання і персонал з необхідним рівнем кваліфікації. При цьому процедура вимірювання повинна здійснюватися в суворій відповідності з ГОСТ 31319-2006 «Вимірювання загальної вібрації та оцінка її впливу на людину».

Зниження негативного впливу вібрації на людину

Стаття 27 Федерального закону від 30.03.1999г. № 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» вимагає, щоб процес здійснення трудової діяльності, в ході якого співробітник піддається впливу вібрації, не чинив шкідливого впливу на його здоров’я. Це означає, що роботодавець має вжити всіх можливих заходів для недопущення такого впливу.

В першу чергу необхідно простежити, щоб за ключовими аналізованих параметрах рівень інтенсивності вібрації не перевищував встановлених норм.

При цьому різні галузі промисловості і сфери економіки в особі контролюючих органів встановлюють різні максимально допустимі рівні впливу цього фактора.

Тому роботодавцю, який планує з’ясувати, чи відповідає рівень вібрації на його виробництві допустимим межам, необхідно проконсультуватися з відповідним нормативно-правовим актом.

Крім цього, роботодавець зобов’язаний здійснювати заходи організаційного характеру для зниження негативного впливу вібрації на працівників. До числа таких заходів можна віднести:

 • технічні заходи, спрямовані на забезпечення максимально безпечного режиму роботи обладнання, який, в свою чергу, досягається його регулярної діагностикою, профілактикою, ремонтом і застосуванням сучасних технологічних рішень;
 • суворе дотримання техніки безпеки і режимів праці та відпочинку при роботі з інструментами і обладнанням;
 • організацію періодичних оглядів працівників, що працюють з вібруючим устаткуванням; з метою динамічного контролю за станом їх здоров’я;
 • ретельний контроль стану здоров’я, навичок, знань і фізичних характеристик працівників, які допускаються до роботи з вібруючим устаткуванням;
 • реалізацію реабілітаційних та відновлювальних заходів для співробітників, регулярно піддаються впливу вібрації на виробництві

джерело: https://www.CentrAttek.ru/info/vibratsiya/

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори

Сидячи в кабінеті перед екраном монітора і читаючи ці рядки, люди навіть не уявляють собі, які шкідливі і небезпечні фактори на робочому місці їх оточують. Наприклад, навколо звичайного офісного працівника підвищені рівні:

 • електромагнітного, рентгенівського, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання;
 • змісту позитивних аероіонів в повітрі робочої зони (і одночасно знижений вміст негативних аероіонів);
 • прямий і відображеної блесткости;
 • пульсації світлового потоку і т. д.

Ми вже не говоримо про підвищений вміст в повітрі двоокису вуглецю, озону, аміаку, фенолу, формальдегіду і поліхлорованих біфенілів. Загалом, на роботі все схильні до впливу тих чи інших несприятливих впливів.

Що таке виробничі фактори

Чітко і зрозуміло це викладено в статті 209 ТК РФ, яка дає визначення і виділяє два види впливу на організм працівника:

Шкідливий вплив призводить до захворювання. Припустимо, відсутність або недолік природного освітлення робочого місця з часом виллється в повну або часткову втрату зору.

Небезпечне вплив здатне привести до травми. Наприклад, рухомі частини гідравлічного молота запросто залишать працівника без рук або навіть призведуть до його загибелі.

Небезпечними виробничими факторами є обидва види впливів, але у першого ефект небезпеки відкладений у часі, а у другого настає відразу. Це як куріння: впливає щодня, але побачити наслідки негативного впливу вдається не відразу.

У російському законодавстві характеристика шкідливих виробничих факторів наведена в ГОСТах і гігієнічних нормативах. За класами небезпеки вони діляться наступним чином:

клас небезпеки

Характеристика факторів робочого середовища

1 клас – оптимальні умови праці Відповідають гігієнічним вимогам
2 клас – допустимі умови праці Чи не перевищують встановлених гігієнічних нормативів, а можливі зміни не роблять несприятливого впливу на стан здоров’я працюючих і їх потомство
1 ступінь 3 класу (3.1) Є відхилення від гігієнічних нормативів, що викликає незначні функціональні зміни і збільшують ризик пошкодження здоров’я
2 ступінь 3 класу (3.2) Викликають стійкі функціональні зміни, що призводять до збільшення професійно обумовленої захворюваності та появи окремих ознак або легких форм професійних захворювань
3 ступінь 3 класу (3.3)

Призводять до розвитку професійних хвороб легкого та середнього ступеня тяжкості і зростання хронічної (професійно обумовленої) патології

4 ступінь 3 класу (3.4) Під впливом факторів виникають важкі форми професійних захворювань, відзначається значне зростання хронічної патології та високі рівні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
4 клас – небезпечні (екстремальні) умови праці Створюють загрозу для життя, високий рівень ризику отримання важкого або гострого професійного пошкодження

Класифікація за типом впливу

Якщо класифікувати основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори за типом впливу, отримаємо наступні групи:

 • фізичні;
 • хімічні;
 • біологічні;
 • психофізіологічні.

джерело: https://clubtk.ru/opasnyye-i-vrednyye-proizvodstvennyye-faktory

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *