Як розрахувати лізингові платежі

Розрахунок лізингових платежів (стор. 1 з 5)

як розрахувати лізингові платежі

Міністерство освіти РФ

Далекосхідна державна академія економіки і управління

 

Кафедра «Фінанси і кредит»

Курсова робота

з фінансового менеджменту

Тема: Розрахунок лізингових платежів

Студент: Заєць В. А.

Група: 152-Ф-05

Керівник: професор Савален В. В.

Владивосток

2000

.. 2

введення 3

1. Лізингові платежі. 6

1.1. Поняття лізингового платежу, його склад 6

1.2. Розрахунок лізингових платежів відповідно до методичних рекомендацій Мінекономіки РФ 9

1.3. Розрахунок лізингових платежів за допомогою формули ануїтетів .. 15

2. Аналіз придбання устаткування машинобудівним підприємством на умовах лізингу і кредиту .. 18

2.1. Аналіз придбання устаткування за рахунок кредиту. 19

2.2. Аналіз придбання устаткування на умовах лізингу. 25

2.3. Зіставлення витрат підприємства при купівлі обладнання за рахунок кредитних коштів у порівнянні з витратами по лізингу 30

Висновок .. 33

Література. 36

Вступ

Лізинг – вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна лізингоодержувачем.

Предметом лізингу можуть бути будь-які неспоживна речі, в тому числі підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно, яке може використовуватися для підприємницької діяльності.

Предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об’єкти, а також майно, яке федеральним законами заборонено для вільного обігу або для якого встановлений особливий порядок звернення.

До основних форм лізингу відносяться внутрішній лізинг і міжнародний лізинг.

 

До основних типів лізингу відносяться:

· Довгостроковий лізинг – лізинг, здійснюваний протягом трьох і більше років;

· Середньостроковий лізинг – лізинг, здійснюваний протягом півтора до трьох років;

· Короткостроковий лізинг – лізинг, здійснюваний протягом менше півтора років.

До основних видів лізингу відносяться: фінансовий лізинг, зворотній лізинг і оперативний лізинг.

Фінансовий лізинг – вид лізингу, при якому лізингодавець зобов’язується придбати у власність вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і передати лізингоодержувачу це майно в якості предмета лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування.

При цьому термін, на який предмет лізингу передається лізингоодержувачу, порівняємо по тривалості з терміном повної амортизації предмета лізингу або перевищує його.

Предмет лізингу переходить у власність лізингоодержувача після закінчення терміну дії договору лізингу або до його закінчення за умови виплати лізингоодержувачем повної суми, передбаченої договором лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу.

Зворотний лізинг – різновид фінансового лізингу, при якому продавець (постачальник) предмета лізингу одночасно виступає і як лізингоотримувач.

Оперативний лізинг – вид лізингу, при якому лізингодавець закуповує на свій страх і ризик майно і передає його лізингоодержувачу в якості предмета лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування. Термін, на який майно передається в лізинг, встановлюється на підставі договору лізингу.

Після закінчення терміну дії договору лізингу і за умови виплати лізингоодержувачем повної суми, передбаченої договором лізингу, предмет лізингу повертається лізингодавцю, при цьому лізингоотримувач не має права вимагати переходу права власності на предмет лізингу.

При оперативному лізингу предмет лізингу може бути переданий в лізинг неодноразово протягом повного терміну амортизації предмета лізингу.

Актуальність проблеми використання лізингу як методу інвестування в економіці в даний час досить велика, так як криза в інвестиційній діяльності підприємств нашої країни дуже глибокий. Практично у всіх галузях народного господарства назріває ситуація повного зносу основних фондів, а джерел фінансування для великих капіталовкладень у підприємств недостатньо.

 

У зв’язку з цим використання лізингу дозволяє підприємству без різкого фінансового напруження оновлювати свої основні виробничі фонди. Найбільші перспективи при цьому має фінансовий лізинг.

Виняткова важливість даної проблеми стала причиною вибору мною теми «Лізинг» при написанні свого курсового проекту.

Крім того, ще одним мотивом мого вибору є той факт, що вивчення даної теми передбачає значне розширення кругозору дослідника, так як фахівець з лізингу повинен поєднувати в одній особі хорошого юриста, комерсанта, фінансиста і бухгалтера.

Проведення лізингових угод передбачає досконале знання законодавства країни лізингодавця, лізингоодержувача та постачальника; знання поточної кон’юнктури ринку та механізму формування цін на обладнання, яке виступає в якості об’єкта лізингу; знання основних умов фінансування, вміння визначати ризики та розраховувати вартість капіталовкладень з урахуванням різночасності витрат; нарешті, знання бухгалтерського обліку та звітності за лізинговими операціями і амортизаційної політики.

У своїй роботі я вирішив сконцентрувати зусилля на вивченні такого аспекту даної теми, як лізингові платежі, для чого, крім основної літератури по темі, мною була використана додаткова інформація з таких джерел: методичні рекомендації щодо розрахунку лізингових платежів, зразковий договір про фінансовий лізинг рухомого майна з повною амортизацією і ін.

1. Лізингові платежі

Під лізинговими платежами розуміється загальна сума, що виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користування майном – предметом договору. За допомогою лізингових платежів лізингодавець відшкодовує свої фінансові витрати на покупку майна і отримує прибуток.

У лізингові платежі включаються:

амортизація лізингового майна за весь термін дії договору лізингу,

компенсація плати лізингодавця за використані їм позикові кошти,

комісійну винагороду лізингодавцю,

плата за додаткові послуги лізингодавця, передбачені договором лізингу,

 

вартість майна, що викуповується, якщо договором передбачено викуп і порядок виплат зазначеної вартості у вигляді часток у складі лізингових платежів,

сума податку на лізингове майно.

У лізингових платежах в даний час враховуються податок на майно, податок на користувачів автомобільних доріг, податок на утримання житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери, який лізингодавець повинен буде сплатити, а також податок на придбання автотранспортних засобів, якщо в лізинг будуть здаватися автотранспортні засоби . На практиці перші три з перерахованих податків враховуються в комісійній винагороді лізингодавця, а податок на придбання транспортних засобів – у вартості майна або додаткових витратах лізингодавця.

При укладанні договору сторони встановлюють загальну суму лізингових платежів, форму, метод нарахування, періодичність сплати внесків, а також способи їх сплати.

За формою платежу лізингові платежі можуть здійснюватися в грошовій формі, компенсаційної формі (продукцією або послугами лізингоодержувача), а також в змішаній формі. При цьому ціна продукції або послуг лізингоодержувача встановлюється відповідно до чинного законодавства. Переважає грошова форма розрахунку.

За методом нарахування лізингових платежів сторони можуть вибрати:

метод «з фіксованою загальною сумою», коли загальна сума платежів нараховується рівними частками протягом усього терміну договору відповідно до погодженої сторонами періодичністю (це найбільш часто застосовуваний на практиці метод нарахування лізингових платежів);

метод «з авансом», коли лізингоотримувач при укладанні договору виплачує лізингодавцю аванс у погодженому сторонами розмірі, а інша частина загальної суми лізингових платежів (за мінусом авансу) нараховується і сплачується протягом терміну дії договору, як і при нарахуванні платежів з фіксованою загальною сумою;

метод «мінімальних платежів», коли в загальну суму платежів включаються сума амортизації лізингового майна за весь термін дії договору, плата за використані лізингодавцем позикові кошти, комісійна винагорода і плата за додаткові послуги лізингодавця, передбачені договором, а також вартість викуповується лізингового майна, якщо викуп передбачений договором.

 1. Чому пила пиляє криво
 2. Як працювати з нівеліром
 3. Що можна взяти в лізинг
 4. Як точити ланцюг бензопили
 5. Як взяти техніку в лізинг
 6. Що може ручний фрезер по дереву
 7. Як працює зчеплення в автомобілі
 8. Що таке навантажувач
 9. Оренда який рахунок бухгалтерського обліку

 

Калькулятор розрахунку лізингових платежів – прогнозуємо витрати

як розрахувати лізингові платежі

На нашому сайті ви можете подати онлайн заявку в десятки лізингових компаній, отримати пропозиції з лізингу і порівняти їх за основними параметрами (початковий внесок, термін лізингу, щомісячний платіж, розмір подорожчання, загальна сума платежів по лізингу). Реєстрація на сайті і його використання безкоштовні!

Ви укладаєте договір з лізинговою компанією, пропозиція якої ви вибрали. Ніякі додаткові комісії не оплачуються!

Лізинговий брокер «Оптимум фінанс» – незалежна компанія, з 2010 року надає послуги з підбору найбільш вигідних умов лізингу і організації лізингових угод.

Калькулятор лізингу. Онлайн розрахунок лізингових платежів

За допомогою калькулятора лізингу можна оцінити орієнтовну суму платежів за лізинг автомобілів, обладнання, спецтехніки і іншого майна, а також розмір подорожчання за договором лізингу.

Калькулятор лізингу дозволяє визначити основні параметри заявки на лізинг.

Для розрахунку платежів в лізинговому калькуляторі необхідно ввести основні параметри лізингової угоди:

вартість предмета лізингу (вартість автомобіля, спецтехніки, устаткування за договором купівлі-продажу з постачальником);

розмір початкового внеску (в середньому початковий внесок становить 15-20″code-block code-block-3″ style=”margin: 8px 0; clear: both;”>

 

термін лізингу (середній термін лізингу становить 3 роки – 36 місяців) .. Можливо оформлення лізингової угоди на період від 1 року до 5 років. Чим менше термін лізингу, тим більше щомісячні платежі, але при цьому подорожчання і загальна вартість лізингу менше. Вказуючи в калькуляторі лізингу різні терміни договору (від 12 до 60 місяців) можна підібрати оптимальний розмір платежу по лізингу.

схему розрахунку графіка платежів за лізинг:

ануїтет – рівні платежі протягом усього договору

регрес – убутні платежі по лізингу.

При рівномірних платежах загальна сума договору і подорожчання по лізингу більше, при відбувають на початку договору розмір лізингових платежів більше, потім платежі зменшуються, але загальна сума договору менше.

При оформленні лізингу можливі також сезонні платежі, що враховують особливість діяльності клієнта (збільшення платежів по лізингу в період максимальних обертів і зменшення в місяці, коли доходи падають). Стандартні калькулятори платежів по лізингу як правило передбачають розрахунок тільки ануїтетних (рівномірних) графіків.

Представлений на нашому сайті лізинговий калькулятор розраховує платежі по лізингу на підставі середньоринкової процентної ставки , пропонованої лізинговими компаніями.

Фактичні умови лізингу залежать від лізингового майна і фінансового стану клієнта.

На нашому сайті розміщений лізинговий калькулятор . Вкажіть вартість, початковий внесок, термін лізингу і дізнайтеся щомісячний платіж по лізингу.

Оформіть на нашому сайті онлайн заявку на лізинг і отримаєте пропозиції по лізингу декількох десятків лізингових компаній

 • ви не будете витрачати час на пошук інформації про лізингові компанії та переговори з менеджерами;
 • про вашу заявці дізнаються лізингові компанії з різних регіонів Росії;
 • пропозиції по лізингу порівнюються за основними параметрами (подорожчання, початковий внесок, сума платежів);
 • ми надамо вам кваліфіковану допомогу в аналізі лізингових пропозицій.

За кожною заявкою ми проводимо попередній аналіз документів і надаємо рекомендації щодо оформлення лізингу.

Використання сайту і наші послуги безкоштовні для лізингоотримувачів

Додаткову інформацію по лізингу, умов фінансування та вимог до клієнтів ви можете знайти в розділі Статті про лізинг

 

калькулятор

як розрахувати лізингові платежі

калькулятор лізингу

Платіж Сума платежу

аванс {{Cost * prepayment / 100 | addthinsp}} рублів
{{Res.month}} {{Res.payment | addthinsp}} рублів

Разом з урахуванням авансу і викупної вартості {{sum | addthinsp}} рублів

Даний розрахунок є попереднім і не є публічною офертою

Зверніться в наш офіс, і ми зробимо розрахунок дешевше або надамо знижку або подарунок!

Перевірте правильність введених даних.

*Шановний відвідувачу!

Звертаємо Вашу увагу, що розрахунок є орієнтовним і не є публічною офертою. Наведено розрахунки на підставі середньої ставки. Для отримання більш точного розрахунку зверніться до менеджера компанії Уралпромлізінг.

У нашій компанії діє ряд спеціальних програм, завдяки яким ми зможемо запропонувати Вам більш вигідні розрахунки.

Онлайн калькулятор лізингу від «Уралпромлізінг»

Калькулятор лізингу на нашому сайті призначений для отримання попереднього розрахунку лізингу по цікавлять вас параметрам всього в пару кліків.

Як розрахувати?

Для розрахунку вкажіть дані у відповідних полях калькулятора – загальну вартість майна, термін лізингу, відсоток авансового платежу і вид графіка платежів.

Спробуйте розрахувати кілька варіантів. Вибирайте різні значення терміну і авансу, щоб знайти для себе найбільш оптимальний графік погашення.

У запропонованому калькуляторі платежі по лізингу розраховуються з ПДВ, у випадках, коли ваше підприємство застосовує спрощену систему оподаткування, або купується предмет лізингу не обкладається ПДВ, або продавцем техніки виступає фізична особа, яка не є платником ПДВ, то пропонуємо вам розглянути розрахунок лізингу без ПДВ.

Онлайн калькулятор лізингу усереднений. Розмір платежу буде також залежати від того, яке майно ви плануєте придбати – автотранспорт, обладнання, спецтехніку або нерухомість. Тому для отримання індивідуальних розрахунків, а також розрахунку по лізингу без ПДВ вам необхідно звернутися безпосередньо до представника лізингової компанії «Уралпромлізінг», за телефонами або e-mail, зазначеним на сайті.

Звертайтеся – ми пропонуємо вигідні умови за договором лізингу!

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *