Як розвести колодки на уаз

Регулювання гальм уаз 469

як розвести колодки на уаз

Гальмівна система УАЗ Буханець включає в себе робочу систему і стояночную систему. У свою чергу, робоча гальмівна система включає в себе гальмівні механізми барабанного типу на кожному колесі, а також гідравлічний привід. Гальмівна система на УАЗ буханець працює на трансмісію і оснащена механічним приводом.

Ñòîÿíî ÷ íàÿ òîðìîçíàÿ ñèñòåìà àâòîìîáèëåé ÓÀÇ

Ñòîÿíî ÷ íûé òîðìîçíîé ìåõàíèçì áàðàáàííîãî òèïà óñòàíîâëåí íà ðàçäàòî ÷ íîé êîðîáêå è äåéñòâóåò íà çàäíèé êàðäàííûé âàë àâòîìîáèëÿ.

 

Ñòîÿíî ÷ íûé òîðìîçíîé ìåõàíèçì : 1 – ðåãóëèðîâî ÷ íàÿ âèëêà; 2 – êîíòðãàéêà; 3 – òÿãà ïðèâîäà; 4 – ðàçæèìíîé ñóõàðü; 5 – çàãëóøêà; 6 – ðû ÷ àã ïðèâîäà; 7 – ðåãóëèðîâî ÷ íûé âèíò; 8 – îïîðà êîëîäêè; 9 – òîëêàòåëü ðàçæèìíîãî ìåõàíèçìà; 10 – êîðïóñ øàðèêîâ; 11 – êîðïóñ ðàçæèìíîãî ìåõàíèçìà; 12 – òîðìîçíîé áàðàáàí; 13,18 – êîëîäêè; 14 – ñòÿæíàÿ ïðóæèíà êîëîäîê; 15 – êîëïàê; 16 – øàðèê ðàçæèìíîãî ìåõàíèçìà; 17 – áîëò; 19 – òîðìîçíîé ùèò; 20 – êîðïóñ ðåãóëèðîâî ÷ íîãî ìåõàíèçìà; 21 – ñòåðæåíü; 22 – ïðóæèíà; 23 – ÷ àøêà ïðóæèíû; à – âèä ñ òîðìîçíûì áàðàáàíîì; á – âèä áåç òîðìîçíîãî áàðàáàíà

Регулювання зазорів між колодками барабанами

Регулювання зазорів між колодками і гальмівними барабанами (поточну регулювання) проводите в наступному порядку:

 1. Підніміть домкратом колесо, гальмівний механізм якого необхідно відрегулювати.
 2. Обертаючи колесо, поступово повертайте регулювальний ексцентрик до тих пір, поки колесо не загальмується.
 3. Поступово відпускайте ексцентрик, провертаючи колесо до вільного обертання без зачіпання барабана за колодки.
 4. Налаштуйте таким же чином зазори між колодками і барабанами інших гальмівних механізмів. При регулюванні гальмівних механізмів передніх коліс і передніх колодок гальмівних механізмів задніх коліс обертайте колесо вперед (ріс.235). При регулюванні задніх колодок гальмівних механізмів задніх коліс обертайте колесо назад (ріс.236). Для зменшення зазорів ексцентрики провертайте у напрямку обертання колеса, а для збільшення-проти.

ріс.235. Регулювання зазорів між колодками і гальмівним барабаном переднього колеса

ріс.236. Регулювання зазорів між колодками і гальмівним барабаном заднього колеса

 • Перевірте на ходу автомобіля відсутність нагріву гальмівних барабанів і рівномірність роботи гальмівних механізмів при гальмуванні.

При поточній регулюванню не користуйтеся опорними пальцями, так як при цьому порушиться заводське установка колодок.

При заміні фрикційних накладок відрегулюйте установку колодок.

Регулювання гальмових механізмів робите, коли гальмівні барабани повністю охололи і підшипники коліс правильно відрегульовані.

Регулювання зазорів між колодками і гальмівними барабанами УАЗ: http://uaz.service-manual.company/rabochaya-tormoznaya-sistema/reguliroa-zazorov-mezhdu-kolodkami-i-tormoznimi-barabanami-uaz/

Регулювання гальм уаз

 1. Чому пила пиляє криво
 2. Як точити ланцюг бензопили
 3. Як відрегулювати гальма на КамАЗі
 4. Як прокачати гальма на Уралі
 5. Як зробити колеса для мотоблока своїми руками
 6. Як розвести колодки на КамАЗі
 7. Як включити раздатку на уаз
 8. Як виставити запалювання на УАЗ
 9. Як прокачати гальма на уаз буханець

 

Заміна задніх гальмівних колодок УАЗ Патріот

як розвести колодки на уаз

> Гальмівна система

02.08.2019

Колодки задні для УАЗ Патріот призначені для гальмування коліс заднього моста і утримання автомобіля на стоянці. Від стану накладок і гальмівних барабанів залежить безпека експлуатації машини, тому необхідно регулярно обслуговувати вузли і міняти зношені деталі.

Пристрій задніх гальмівних колодок

Вид гальмівних колодок.

Задні гальмівні колодки автомашини Patriot є металевими підстави зігнутої конфігурації.

На зовнішній поверхні приклепані накладки з фрикційного матеріалу, який притискається до внутрішньої поверхні барабана. Для приводу елементів використовується гідравлічний циліндр, підключений до гальмівної системи.

У конструкції гальмівного механізму передбачені пружини, що забезпечують відведення накладок від поверхні тертя після відпускання педалі гальма.

На ранніх випусках автомобілів УАЗ Патріот для утримання машини на стоянці використовувався окремий вузол барабанного типу, змонтований на приводі заднього моста. З серпня 2013 році завод впровадив систему нового зразка з тросами, проведеними до барабанним вузлів заднього моста. При піднятті важеля основні колодки притискаються гойдалкою до поверхні барабана, забезпечуючи утримання автомобіля на похилих ділянках дороги.

Коли міняти колодки на УАЗ Патріот

Заміна задніх гальмівних накладок проводиться тільки комплектом, оскільки через різної товщини накладок не забезпечується рівномірний гальмування. Завод-виробник заявляє термін служби деталей не менше 50 тис. Км. Але при русі по бездоріжжю у внутрішні порожнини гальм потрапляє абразив, що прискорює знос механізмів.

Для огляду стану деталей потрібно підняти машину на домкраті, а потім зняти задні колеса і чавунні барабани.

Пошкодження колодок, при яких деталі підлягають заміні:

 • при товщині фрикційного шару менше 1,5 мм;
 • при попаданні на поверхню накладки мастильних матеріалів;
 • при виявленні механічних пошкоджень фрикційного шару;
 • при руйнуванні металевого підстави через низьку якість матеріалу або помилок при установці.

 

Заміна гальмівного механізму.

Які задні колодки ставити на УАЗ Патріот

Деталі відрізняються в залежності від типу застосовуваної роздавальної коробки:

 1. На машинах з класичним редуктором, випущених до 2013 року, використовувалися деталі 3151-3501090-10 (спереду) і 3151-3502091-10 (ззаду), що мають ширину робочої поверхні 50 мм. Завод поставляє на ринок запчастин несиметричні оригінальні накладки 3160-3502105-10 і 3160-3502106-10, які приклепують до основи за допомогою 8 і 12 заклепок відповідно. Рекомендується використовувати оригінальні фіксатори розміром 4 * 9 мм, що поставляються заводом під каталожними номером 3151-3501107.
 2. З початком використання елементів трансмісії виробництва «Деймос» змінилася конструкція задніх гальмівних механізмів. Для машин, зібраних після серпня 2013 року, слід використовувати накладки нового типу. Деталі поставляються комплектом 3163-3502082, який зібраний з елементів з каталожними номерами 3163-3502088 і 3163-3502089.

Аналоги задніх колодок

Вибираємо гальмівні колодки.

На ринку запасних частин є деталі, випущені сторонніми виробниками:

 1. Набір виробництва компанії Альфа номер А250004 (тільки на 1 сторону). Деталі підходять для машин зі стоянковим гальмом на задньому колесі, ціна знаходиться в межах 500 руб.
 2. Деталі для машини раннього зразка випускаються фірмою АДС. Виробник пропонує колодки стандартного типу і з посиленою конструкцією. Елементи продаються попарно, вартість набору складає 700 руб.
 3. Набір СЕД-ВАД, призначений для пізніх машин (ціна 400 руб.).

процес заміни

Алгоритм заміни накладок нового зразка на машині 2016 р оснащеної роздатковим редуктором «Деймос», складається з етапів:

 1. Встановити упори під передні колеса, а потім підняти домкратом задню частину машини. Встановити під поріг страхувальну опору, що запобігає падіння автомобіля на землю при поломці домкрата. Важіль ручного гальма знаходиться в опущеному стані.
 2. Відвернути гайки кріплення і зняти колесо з маточини.
 3. Викрутити гвинти, які утримують гальмівний барабан. Оскільки елементи іржавіють, то для відкручування використовується зубило або ударна викрутка.
 4. Стягнути зовнішній корпус гальмівного механізму за допомогою болтів М8, які рівномірно вкручуються в штатні отвори для кріплення деталі на ступиці.
 5. Оглянути внутрішню частину знятого гальмівного вузла. Якщо на поверхні є бортик (з’являється в результаті вироблення деталі), то він сточується на токарному верстаті. При зносі деталі понад регламентованого межі елемент підлягає заміні. При експлуатації зношеної деталі відбувається надмірний вихід поршнів з гідравлічного циліндра, що призводить до витискування манжети і заклинювання вузла.
 6. Втопити поршні циліндра, рівномірно стиснувши гальмівні колодки до центру. Рекомендується відвернути кришку бачка з рідиною і відкачати 10-15 мл речовини.
 7. Відвернути опорні пальці, розташовані в нижній частині колодок. Зняти пружини, що з’єднують колодки між собою і з важелем приводу гальма гальмівного вузла.
 8. Зняти зношені деталі, а потім змонтувати на штатне місце нові елементи. Перед початком установки з порожнини гальмівного вузла видаляються продукти зносу колодок і бруд, оглядаються гумові елементи гальмівного циліндра. При виявленні розривів або течі рідини потрібно замінити привід на деталь в зборі.
 9. Встановити в верхнє положення регулювальний клин (знаходиться у верхній частині колодок). Для утримання деталей використовується отвір, виконаний в підставі колодки. У канал вставляється болт розміру М8 або сталевий стрижень відповідних діаметру і довжини. Клин і додаткова пружина забезпечують автоматичне коректування зазору в процесі експлуатації автомобіля.
 10. Одягти на місце пружини, а потім виконати попередню регулювання положення гальмівних елементів. Визначення позиції забезпечує коректну роботу стоянкового гальма і виключає ймовірність тертя фрикційних накладок про внутрішню поверхню барабана при русі автомобіля.
 11. Встановити на штатне місце чавунний корпус механізму, а потім виконати 3-4 натискання на педаль керування гальмовою системою автомобіля. Для коригування положення накладок необхідно розвести елементи ключем на 6 мм, яким обертаються пальці.

Під час налаштування гальма приводу власники стикаються з проблемою заїдання тросів в оболонках. Для відновлення працездатності під чохол заливається рідка мастило. Потім необхідно притиснути важіль, розташований позаду механізму, до опорного диску. При опущеному важелі виробляється натискання на педаль, клин звільниться і підтягнеться пружиною на 1 або 2 зуба, забезпечуючи коригування зазору між накладкою і поверхнею барабана.

На машинах зі стандартною роздавальної коробкою (випуску до серпня 2013), використовується окремий вузол для фіксації автомобіля на стоянці. Для заміни колодок основного гальма потрібно вивісити колесо і зняти деталі, що закривають колодки.

 

Конструкція вузлів і методика зняття не відрізняються від процедури при обслуговуванні автомашини з редуктором «Деймос». Потім з кромки циліндра знімається захисний ковпак і викруткою демонтується стяжна пружина.

Після розведення руками колодок пружина виймається з місця.

Привід гальмівного механізму включає в себе важіль, встановлений на опорному диску і підпирає шток кульок разжимного елемента. Вільний кінець важеля кріпиться до вилки, яка в свою чергу приєднана до тяги за допомогою контргайки. Тяга приводу кріпиться до важеля стоянкового гальма, який встановлений в кабіні автомобіліста.

Крім того, на УАЗ буханець привід гальмівної системи доповнений подовжувачем, розташованим між важелем стоянкового гальма і гальмівним механізмом. Такий подовжувач являє собою сталевий трос з елементами його кріплення.

Регулювання гальм УАЗ: установка дискових, прокачування, як розвести, військові мости, цивільні, циліндра

Регулювання гальм УАЗа необхідна в тих випадках, коли відбуваються збої в роботі гальмівного пристрою, клин передні гальма, провалилася педаль гальма і при інших несправності системи.

регулювання гальм

Для того щоб правильно відрегулювати цей механізм, необхідно скористатися схемою гальмівної системи УАЗа, яка є в керівництві користувача.

Під час регулювання гальмівних колодок потрібно дотримуватися техніки безпеки, тому рекомендується надіти захисні рукавички.

Для початку слід поставити транспортний засіб на рівну поверхню і зафіксувати колісні механізми за допомогою спеціальних стопорних пристроїв. Ручник затягувати не потрібно. Після цього необхідно підняти заднє колесо за допомогою домкрата.

Отримавши доступ до механізму, необхідно відкрутити кріпильний болт і прокрутити колесо руками до упору. Коли колісне пристрій почне пригальмовувати, слід почати крутити болт в зворотному напрямку. Це допоможе розгальмувати елемент.

Під час вільного обертання колесо не повинно зачіпати барабанний механізм і колодки, тому ексцентрик потрібно відпускати і обертати повільно, без різких рухів. Всю процедуру слід повторити для інших гальмівних колодок.

Під час регулювання гальмівних механізмів передніх коліс елементи потрібно обертати вперед. Для того щоб зменшити зазор, ексцентрик потрібно провертати в напрямку обертання коліс, а для збільшення зазору – у зворотний бік.

Після закінчення регулювальних робіт слід запустити двигун і перевірити відсутність нагріву гальмівного барабана і надійність роботи колодок під час гальмування.

Як поставити дискові гальма

Для установки дискових гальмівних пристроїв на військові мости або на цивільні мости будуть потрібні наступні інструменти і деталі:

 • фіксують механізми для супортів;
 • кріпильні болти розміром М12 * 1;
 • перехідники М10 або М12;
 • шайби;
 • шпильки 50 * 10 мм;
 • проставки;
 • набір гайкових ключів;
 • комплект дискової системи для УАЗа;
 • супорт.

Для того щоб встановити дискові гальма на УАЗ, необхідно:

 1. Встановити транспорт на оглядову яму або платформу для проведення ремонтних робіт.
 2. Зафіксувати колеса за допомогою стопорних пристроїв.
 3. Демонтувати колісні механізми.
 4. Прибрати барабанне пристрій і ексцентрикові пальці опорного типу.
 5. Відкрутити кріпильні елементи з колодок і трубок.
 6. Прибрати болти з муфти зчеплення.
 7. Відігнути стопорне кільце.
 8. За допомогою гайкового ключа відкрутити регулювальний гвинт.
 9. Демонтувати завзяте кільце і маточину.
 10. Зняти щит і цапфу.
 11. Встановити тримач супорта заставними конструкціями назовні.
 12. Прибрати з маточини все старі кріпильні елементи і шпильки і поставити нові.
 13. Роз’єднати гнучкий шланг і невелику мідну трубу.
 14. Встановити нову шайбу і під’єднати шланг і трубу до цієї шайбі.
 15. Встановити колодки, диски і супортні вузол.
 16. Зібрати весь механізм, виконуючи всі дії в зворотному порядку.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *